Erityisosaaminen

Erityisosaaminen

Olen monipuolinen tekniikan eri alojen ammattilainen ja pystyn itsenäiseen sekä kansainväliseen työskentelyyn. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja haastavien tilanteiden sietokyky sekä ihmistuntemus ovat vahvuuksiani. Minulle tiimityöskentely on itsestään selvää ja luonteva tapa tehdä töitä. Se on osa työelämän perustaitoja

Työkokemuksella saadut osaamisalueet

  • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
  • Organisointi
  • Projektit
  • Myynti ja markkinointi
  • Bioenergia talous ja energiantuotanto
  • Kestäväkehitys
  • Laatu- ja ympäristöasiat
  • ITC-alantuntemus 12 v
  • Sähkö- ja automaatio asennukset
  • Ulkomailla työskentely

Luoteeltani olen joustava, ulospäin suuntautuva ja realistinen suhteessa työelämän vaatimuksiin. Teen päätökset faktoihin perustuen ja noudatan sovittuja aikatauluja. Katson että työni tulee aina tehtyä loppuun asti ja kysy tarvittaessa neuvoja.
Vastuun ottaminen on luontevaa. Minulla on kokemusta ryhmän
johtamisesta ja kouluttamisesta. Haasteet kehittävät osaamista.

Ammattitaitoani ylläpitämiseksi olen aloittanut Sähköalan täydennyskoulutuksen Kouvolan aikuiskoulutuskeskusessa alkanut 8.4.2019 ja loppuu 31.5.2019