Energiakasvien viljely

16.6.2016 Lähdössä apilapeltoon peltotöihin.

2.6.2016 Nakki napsahti jouduin pellolle tekemään suojavyöhykettä.

Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan keskimäärin vähintään 15 metriä leveää monivuotisen kasvillisuuden peittämää hoidettua vyöhykettä,
jolle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Suojavyöhykkeen tarkoituksena on estää ravinteiden (etenkin fosforin) ja maa-aineksen kulkeutumisen pelloilta vesistöihin.

26.5.2016 Siemen viljakoneen pudotus aukkojen säätäminen.

KYLVÖMÄÄRÄN LASKEMINEN

Kylvömäärä, kg/ha = __Kylvötiheys, kpl/ m 2 x 1000 siemenen paino, g
___________________________________________________
Itävyys, %

Laskuesimerkki:

Kauran itävyys ilman peittausta: 84 % ja 1000 sp. 37 g

⇒ 500 x 37 /84 = 220 kg/ha siementä
Saman näytteen itävyys peitattuna: 96 %
⇒ 500 x 37 /96 = 193 kg/ha peitattua siementä

Sopivan kylvömäärän arviointiin vaikuttavat myös mm. maalaji,
kylvöolosuhteet, ajankohta ja viljelytapa (mm. suorakylvö).

3.5.2016 Opettelin traktorilla ajoa vein hevosen lantaa rypsipellolle. Rypsistä puristamme öljyä mistä teemme biodieseliä