Aurinkoenergia

Aurinkopaneelit

23.5.2016 Pääsin ensi kertaa tutustumaan aurinkopaneelien toimintaan.

20.6.2016 Sain tehtäväksi selvittää aurinkopaneelien sähkötuoton. Ja samalla piti selvittää missä kulmassa paneelit tuottavat eniten sähköä.

Mittaaminen tapahtui seuraavasti. Kaksi paneelia piti ensin säätää kiinteästi aurinkoa vasten. Kahdella muulla  piti seurata auringon rataa noin kymmenen minuutin välein. Samanaikaisesti kohdistin paneelit noin 35º – 40º asteen kulmaan aurinkoon nähden saadakseni optimaalisen tuoton paneeleista.

Aurinkopaneelin nimellisteho Wp (Watt-peak) on se teho, minkä paneeli antaa kun auringon säteily kohtaa paneelin kesällä 35°- 40°asteen kulmassa auringon säteilytehon ollessa 1000 W/m². Paneelin nimellisteho voidaan määritellä tällä laitteella tai laboratorio-olosuhteissa vaihtelemalla paneeleihin kytkettyä kuormaa.

Watt piikin ( . Engl huippu “huippu”) on alueella aurinkosähköä yhteisen mutta ei-standardi termi sähköteho (yksikkö: W ) on aurinkokennoja . Yleisesti myös kerrannaiset ovat kilowatti huippu , megawatin huippu ja gigawatti huippu . Kun lyhenteet ovat W p , kW p ,MW p tai GW p käytetty. (Lisätietoja, Wikipedia hakusanalla Watt-peak.)

Aurinkopaneelin hyötysuhde (efficiency) voidaan laskea jakamalla nimellisteho Wp paneelin pinta-alan ja säteilytehon 1000 W/m2 tulolla. Esim.: Paneelin nimellisteho on 130 Wp ja paneelin pinta-ala on 1,0 m2. Hyötysuhde = 130 Wp / ( 1,0 m2 x 1000 W/m2) = 13 %. Edellisessä esimerkissä 13 %:ia paneeliin kohdistuneesta auringon säteilyenergiasta muuttuu sähköenergiaksi.

14.6.2016 – 22.6.2016  Aurinko keskittimen kehitys tehtävä ja uusien osien suunnittelu.

Korvasin vanhat vääntyneet puiset tukirakenteet alumiini palkilla. Samalla sain suunnitella uuden kiinnitystavan peilien kiinnitykseen. Suunnittelussa otin huomioon peilien kohdistuksen polttopisteeseen. Ja miten jatkossa voidaan helposti vaihtaa rikkoutunut peili. Vipua kääntämällä voidaan kolme peili rivistö kohdistaa suoraan polttopisteeseen. Jokaista peiliä voidaan myös nivelten avulla kohdistaa yksitellen polttopisteeseen. Peilit on asennettu paraabeli muotoon. Missä auringon säteet ohjataan polttopisteeseen keskitetysti.

Paraabeli

13.6.2016 Kuljetuksessa siipeensä saanut Aurinko keskitin

Aurinko keskitimmen vaurioituneiden peilien irroittaminen alustasta.

Aurinko keskitintä voidaan käyttää missä päin maailmaa tahansa aina pohjoisnapaa myöten vaikkapa Afrikassa ruoanvalmistukseen.

Aurinkoenergia keskitin

Aurinkoenergia on auringon säteilemän energian hyödyntämistä sähkö- tai lämpöenergiana.Keskittävä aurinkovoima (engl. Concentrated solar power eli CSP) on aurinkoenergian muoto, jossa säteet keskitetään ja niillä kuumennetaan väliainetta.

Esim. Vettä kuumentamalla voidaan pyöritetään lämpövoimaprosessia. Missä lämpö- ja paine-energiaa voidaan muuttaa mekaaniseksi energiaksi ja edelleen sähköksi.